Training Voorlees coördinator 2021
Categorie Deskundigheidsbevordering
Groep Pedagogisch medewerkers
Prijzen
  • Gratis deelname gratis
Terug

Training Voorlees coördinator 2021

Beschikbaar voor: pedagogische medewerkers, professionals, die affiniteit hebben met
voorlezen en hier een centrale rol in willen vervullen binnen de eigen instelling.

Doel van de training
De deelnemers zijn na de training opgeleid tot voorleescoördinator in de kinderopvang.
Elke deelnemer heeft een voorleesplan gemaakt voor de eigen instelling.

Kennis
De deelnemers beschikken na afloop van de training over basiskennis van (digitale) prentenboeken, voorleesverhalen, liedjes en versjes voor de doelgroep 0 – 4-jarigen.

Vaardigheden
De deelnemers zijn in staat om:
• in samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen
organisatie) het (voor)leesbeleid op te zetten voor de eigen locatie en dit beleid vast te leggen in een Voorleesplan;
• praktisch uitvoering te geven aan dit beleid;
• collega’s te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de
instelling;
• ouders te informeren (en te enthousiasmeren);
• een samenwerkingsverband met de bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen in de eigen regio op te zetten en te onderhouden.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1:
• Profiel voorlees coördinator
• Ontwikkelingsgebieden Riksen-Walraven
• Soorten boeken
• Voorlezen aan jonge kinderen
• Uitleg van educatieshop Rozet

Bijeenkomst 2:
• De leesomgeving
• Interactief voorlezen
• Digitale prentenboeken
• Voorleesactiviteiten
• Introductie voorleesplan

Bijeenkomst 3:
• Voorleesplan
• Ouderbetrokkenheid
• Tips om samen met ouders te doen
• Monitor

De training voorlees coördinator is onderdeel van het programma Boekstart in de kinderopvang. De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 9.00 – 12.00 uur.

De datum van de eerste training is 7 oktober. De 2e en 3e trainingen zijn op de data 21 oktober en 18 november.
De trainingen vinden plaats in Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem.

Kosten: Deze training is gratis voor instellingen, die (gaan) werken met Boekstart in de kinderopvang.

Voor medewerkers van andere instellingen kost de cursus € 350,00 (excl. BTW), inclusief koffie/thee).

Meer informatie kun je vragen bij joke.menger@rozet.nl of petra.spanjers@rozet.nl.

Aantal deelnemers: 12

Dag Datum Tijd
- 7 okt. 2021
t/m 7 okt. 2021
09:00 t/m 12:00 Rozet nog 7 beschikbaar Reserveren