De Monitor - Meetinstrument voor leesbevordering
Categorie Deskundigheidsbevordering
Groep Leerkrachten
Terug

De Monitor - Meetinstrument voor leesbevordering

De Monitor, het meetinstrument van de Bibliotheek op School, geeft inzicht in alles succesfactoren van leesbevordering:

  • het leesgedrag en leesplezier van leerlingen
  • de leescultuur thuis
  • het leesbevorderend gedrag van leerkrachten
  • het leesbevorderingsbeleid op school
  • de informatievaardigheden van leerlingen

Eén keer per jaar vullen leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten een digitale vragenlijst in. We vergelijken de resultaten met landelijke gemiddelden voor een gedegen inzicht in de aandachtsgebieden voor je school.

De Monitor is de eerste van de vier stappen die horen bij de Bibliotheek op School; samen maken we (betere) lezers. Bij Stap 2 gaan we verder met het leesplan, het lezen leuk maken door in de praktijk te werken is Stap 3. En tot slot, in Stap 4, vieren we de resultaten en stellen we de koers bij.

De monitor vindt jaarlijks plaats tussen december en half februari.
Heb je ook interesse in het meten van de voortgang op het gebied van leesbevordering op jouw school? Meld je dan aan voor 1 oktober.

Prijs op aanvraag.