Training Interactief voorlezen in de kinderopvang
Categorie Deskundigheidsbevordering
Groep Pedagogisch medewerkers
Tags Naam deelnemer
Prijzen
  • Reservering gratis
Terug

Training Interactief voorlezen in de kinderopvang

Training Interactief voorlezen in de kinderopvang

Beschikbaar voor: pedagogische medewerkers, professionals

Deze training interactief voorlezen is onderdeel van het programma Boekstart in de kinderopvang. Het doel van dit programma is kinderen via de kinderopvang in aanraking te brengen met boeken en voorlezen. Belangrijk hierbij is, dat alle pedagogische medewerkers in staat zijn om op een interactieve manier baby’s, dreumesen en peuters te kunnen voor lezen.

De trainingen vinden plaats in Rozet Centrum, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem. De training bestaat uit 1 dagdeel van 9.00-12.30 uur (was voorheen 2 dagdelen).

Resultaat, de pedagogische medewerkers:

  • Krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0 tot 4 jarigen
  • Leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en weten hoe ze daar adequaat op kunnen reageren
  • Leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken
  • Kunnen het voorlezen goed organiseren

Voor de pauze komt aan de orde:

  1. Hoe gaat interactief voorlezen met baby en dreumes?
  2. Hoe kun je het interactief voorlezen met baby en dreumes goed organiseren?
  3. Voorbeelden worden ondersteund met filmpjes.

Na de pauze komt aan de orde:

  1. Hoe gaat interactief voorlezen met peuters?
  2. Hoe kun je het interactief voorlezen met peuters goed organiseren?

Voorbeelden worden ondersteund met filmpjes.

Kosten: Deze cursus is kosteloos voor instellingen die (gaan) werken met Boekstart in de kinderopvang. Voor medewerkers van andere instellingen kost de cursus €150,00 (excl. BTW), inclusief koffie/thee)